Ochrana osobních údajů

 

Požádali jsme vás o souhlas uchováváním vašich osobních údajů. Vzhledem k tomu, že si vaší důvěry maximálně vážíme a že jsme dodržovali ta nejpřísnější bezpečnostní pravidla již před platností nového Nařízení Evropské unie o GDPR, jsme tato opatření přivítali a rádi vám poskytneme veškeré informace.

 

Ochrana osobních údajůI.
Základní ustanovení


1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je PENTA CZ s.r.o., se sídlem Katovice, Kosmetická 450, PSČ 387 11, IČ: 25193546, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 8816 u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích (dále jen: „správce“ nebo “my”).


2.    Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Katovice, Kosmetická 450, PSČ 387 11
email: gdpr@penta.cz
telefon: 724 218 398


3.    Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, adresa (výlučně pro případ zaslání dárku nebo výhry v soutěžích), mail a telefonní číslo.


4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů


1.    Zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu pouze pro marketingové využití - dotazníky spokojenosti (jen po uskutečněné objednávce), výhodné nabídky nebo v souvislosti s členstvím po registraci zákaznického účtu a čerpání výhod z toho plynoucích.

Taky vám posíláme zdarma knížky receptů na míru, informace o akcích, které jste si přáli i dárky, když máte nějaké jubileum. Nebo když vám chceme prostě jen udělat radost.


III.
Účel zpracování osobních údajů
 


1.    Účelem zpracování osobních údajů je:
Marketingové využití - viz čl. II, bod 1.

Registrace zákaznického účtu - správa vašich objednávek, možnost nákupu za nižší ceny a podobně.

2.         Z naší strany nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.
 

IV.
Doba uchovávání údajů
 

1.    Uchováváme vaše osobní údaje pouze dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, maximálně však po dobu 15 let od udělení vašeho souhlasu.
2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů vaše osobní údaje vymažeme, pokud si nebudete přát jejich zachování v naší zabezpečené databázi.V.
Příjemci osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje nepředáváme žádným třetím stranám s výjimkou spolupracujících partnerů na základě podepsané partnerské smlouvy. Konkrétně se jedná o společnost Acomware (rozesílka newsletterů)

  2.     Nebudeme vaše osobní údaje předávat do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.  


VI.
Vaše práva


1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte
·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu Penta CZ, Katovice, Kosmetická 450, PSČ 387 11 nebo elektronicky na email správce gdpr@penta.cz, pokud není zákonem stanoveno jinak.

2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz

v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 

1.    Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá potřebná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů.
2.         Dlouhodobě máme rovněž přísná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
3.    Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

 

VIII.
Závěrečná ustanovení
 

3.    Tyto podmínky jsme oprávněni změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašleme novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
 

Nákupní košík

prázdný

Uživatelské menu

Přihlásit

Ověřeno zákazníky